Gezien het feit dat Nederland veel flitspalen heeft op een aantal wegen, betalen sommige bestuurders veel boetes moeten voor te hoge snelheden. Interessant is dat in Zuid-Holland de afgelopen maand abrupt een einde is gekomen aan de snelheid drang, die tegelijkertijd voor- en nadelen heeft gezaaid. Vanaf medio maart 2020 is de aanbevolen snelheid verlaagd tot 100 kilometer per uur.

Beter voor het milieu

Door de impact van dergelijke veranderingen blijven de snelheidsduivels verslagen achter. Snelheidsreductie op de Nederlandse snelwegen is slechts een van de maatregelen die de overheid neemt om de stikstofemissies te verminderen en het milieu te ontzien.

Minder verkeersdoden

Een van de voordelen van een dergelijke maatregel is dat het aantal ongevallen dat we de afgelopen jaren hebben zien toenemen, waarschijnlijk zal afnemen. Die dodelijke ongevallen op de Nederlandse snelwegen waren snel toegenomen door een hogere snelheid op de wegen. Elke tien kilometer sneller rijden leidt tot 30 tot 40 procent meer doden op de snelweg.

Besparing op brandstof

Een ander voordeel van de verlaagde snelheid op de Nederlandse wegen is dat men brandstof bespaart. Hoe sneller iemand rijdt, hoe hoger het brandstofverbruik, terwijl men bij lage snelheid – 90 km/h is ideaal – zuiniger rijdt. Dit hangt natuurlijk af van verschillende factoren, waaronder het type en het model auto. Toch zal vrijwel iedereen de besparing in brandstof opmerken.

Langere reistijd

Hoewel de voordelen opwegen tegen de nadelen, vinden sommigen het misschien minder voordelig om met lage snelheid te rijden. Het is begrijpelijk dat mensen die veel reizen voor hun werk de snelheidsverlaging als een onnodige hinder ervaren als ze om verschillende redenen te laat komen op hun werk. Ze zullen moeten wennen aan een iets langere reistijd. Doen ze dit niet, dan is het eindresultaat niet prettig als de laatkomer wordt ontslagen, maar de meesten zullen niet meer dan vijf minuutjes eerder van huis hoeven te vertrekken om alsnog om dezelfde tijd op werk aan te kunnen komen.

Autoverzekering vergelijken

Wie weet, misschien kan men door deze verandering meer jaren schadevrij rijden en dat heeft weer als voordeel dat de premie van de autoverzekering omlaag gaat. Eigenlijk is deze snelheidsverlaging dus alleen maar voordelig. Natuurlijk kan men ook op andere manieren op de autoverzekering besparen. Door autoverzekeringen te vergelijken bij een onafhankelijke vergelijker kan men de best passende en goedkoopste autoverzekering afsluiten voor hun persoonlijke situatie.